ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ / ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ ΤΟ ΚΙΣΣΟΦΥΛΟ

Το κυκλάμινο είναι πολυετές  φυτό  με μεγάλο κόνδυλο στη ρίζα  απ’ όπου εκφύονται  τα φύλλα και τα άνθη. Στην Ελλάδα απαντώνται πέντε (5) είδη, άλλα φθινοπωρινά και άλλα ανοιξιάτικα. Τα άνθη του είναι λευκά ή ρόδινα , με πολύ χαρακτηριστικό σχήμα.

Στη Νίσυρο συναντάται το «κυκλάμινο το κισσόφυλο», όπως στη φωτογραφία. Το συγκεκριμένο είδος έχει φύλλα παρόμοια με αυτά του κισσού, απ’ όπου και το όνομα, ενώ τα άνθη του είναι ανοιχτορόδινα, με προεξοχές στη στεφάνη. Ανθίζει το φθινόπωρο σε δροσερές και σκιερές τοποθεσίες ενώ το ύψος του δεν ξεπερνά τα 15 εκ.

Πηγές  / Sources:

  1. Αγριολούλουδα της Ελλάδας, εκδόσεις : Mediterraneo Editions 2006
  2. https://el.wikipedia.org/wiki/Κυκλάμινο
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclamen

0 Comment